Uppdatering pågår

Under construction

Vår hemsida är under utveckling, välkommen åter inom kort.
Vid frågor om uthyrning av kontroslokaler vänligen kontakta...

Our website is under construction. Regarding office leasing opportunities...

Philip Söderqvist:

+46 (0)76 525 56 49

philip.soderqvist@unibail-rodamco.com

Om oss

Unibail-Rodamco är den ledande aktören i Europa inom utveckling av kommersiella fastigheter

Med ett fastighetsbestånd värderat till 22,3 miljarder Euro (31 december 2009) är Unibail-Rodamco verksam inom tre affärsområden: Köpcentrumfastigheter, kontorsfastigheter och utställnings/mässfastigheter.

 

Ett tydligt fokus

Unibail-Rodamco har ett tydligt fokus på ledande fastigheter i Europa med en stark position och goda förutsättningar inom respektive marknad vad gäller marknadspotential, storlek och läge. Unibail-Rodamco fokuserar på attraktiva handelsområden med stark köpkraft.

 

Ett värdeskapande fokus

Inom varje affärsområde siktar Unibail-Rodamco på att maximera aktiägarvärde och avkastning på investerat kapital genom pro-aktivt ledarskap, en dynamisk förvärv- och säljpolicy, och en stark kompetens inom varje utvecklingsprojekt.

 

En oberoende aktör

Unibail-Rodamco är en av Europas mest likvida fastighetsaktörer. Företaget är listat på CAC40, AEX och EUROSTOXX 50. Unibail-Rodamco har också erhållit A i rating från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors.

Corporate